Cung cấp tất cả các loại hạt giống ớt năng suất cao, dễ trồng, cam kết tỉ lệ nảy mầm cao, các hạt giống Ớt F1 giống mới

Cập nhật bảng giá hạt giống ớt hôm nay Ngày 15–07–2024

-50%
10.000 20.000
-38%
-40%
9.000 15.000
-60%
10.000 25.000